നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്വാഗതം.

ഗാല്‍വെനിസ്റ്റര്‍ ടൂബ്

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
ഗലോണിയാക്കപ്പെട്ട സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പ് ഒരു ശൂന്യമായ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പാണ്. അതിന്റെ സ്കോര്‍വര്‍ സെക്ഷന്‍റെ രൂപത്തിലും വലിപ്പം ചൂട് ചുരുക്കിയോ തണുപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗാലഅല്ലെങ്കില്‍ തണുത്ത തണുപ്പുണ്ടാക്കിയ തണുപ്പുനിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട തണുപ്പുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് പൊളിഞ്ഞ്